Lovska družina
Dole nad Idrijo
Meni

Škoda od divjadi

Marsikateri lastnik zemljišča se je verjetno že srečal s škodo, ki so mu jo povzročile prostoživeče živali. Več o tej temi lahko preberete v zloženki Divjad in škoda, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije.

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je za prijavo vse pogostejše škode na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih pripravila obrazce za prijavo škode, ki jo povzroča lovna divjad na lovnih površinah. Objavljamo obrazce Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za prijavo škode lovski družini oz. lovišču s posebnim namenom.

Obrazci opisujejo tudi postopke uveljavljanja odškodnin od lovne divjadi na nelovnih površinah in prijavo škode, ki jo povzročijo zavarovane vrste živali, kar pa je v pristojnosti Zavoda za gozdove Slovenije.